Skip to main content

A mai, digitalizált világban a tartalommarketing szerepe a vásárlói döntések befolyásolásában egyre nagyobb hangsúlyt kap. A fogyasztók információszerzési szokásai jelentősen átalakultak az elmúlt években: egyre több időt töltenek online, és egyre kifinomultabbak az elvárásaik a márkákkal szemben. A kreatív tartalommarketing ebben a környezetben kulcsfontosságú szerepet játszik, mivel nem csupán információt közvetít, hanem érzelmeket is kivált, ami jelentős mértékben befolyásolja a vásárlói döntéseket.

Mielőtt belekezdenénk, nézzünk néhány adatot, ami segít minket majd a tartalmak súlyozásában:

 • A B2B marketingesek 71%-a szerint a tartalommarketing az elmúlt évben egyre fontosabb eszköz lett szervezetükben. (Content Marketing Institute)
 • A marketingesek több mint 50%-a szerint a vizuális tartalom nélkülözhetetlen a marketingstratégiájukban. (Venngage)
 • Jelenleg a videó a legnépszerűbb és leghatékonyabb médiumformátum. (HubSpot)
 • Az emberek átlagosan heti 17 órát töltenek videótartalmak megtekintésével. (HubSpot)
 • A Z generációs nézők 59%-a olyan appokat használ, ahol elérhetők a rövid formátumú videók, hogy tájékozódjanak, benyomást gyűjtsenek a témáról, majd később esetleg hosszabb változatban is megnézzék azokat. (Think With Google)
 • A fogyasztók 91%-a szeretne több online videót látni a márkáktól. (HubSpot)
 • Ez azért fontos, mert a fogyasztók 96%-a már nézett ismertető videót, hogy többet tudjon meg egy termékről. (HubSpot)
 • Amikor B2B vásárlásról van szó, az emberek 79%-a azt mondja, hogy meggyőzték őket egy alkalmazás vagy szoftver vásárlásáról készült videók. (HubSpot)
 • A marketingesek 50%-a tervez videós tartalmakat a marketingstratégiájukba. A második helyen a népszerűségi listán a képek állnak 47%-kal. (HubSpot)
 • A rövid formátumú videóknak van a legmagasabb megtérülési aránya a jelenlegi marketing trendek között. (HubSpot)
 • A legtöbb short form videó nem hosszabb 60 másodpercnél. Nem véletlen, hiszen ezeknek van a legmagasabb átlagos engagement aránya. (HubSpot)
 • A stock fotók teljesítenek a leggyengébben az összes vizuális formátum közül. (Venngage)
 • A hirdetők több mint 250 millió embert érhetnek el a Pinteresten. (Hootsuite)

Az érzelmek szerepe a vásárlói döntésekben

A vásárlói döntések jelentős része érzelmi alapon történik. A Harvard Business Review kutatása szerint az érzelmek hatása a fogyasztói döntésekre rendkívül erős: az emberek hajlamosak olyan márkákat választani, amelyekkel érzelmileg azonosulni tudnak. A kreatív tartalommarketing célja éppen ez: olyan történeteket mesél el vizuálisan is, amelyek érzelmi kötődést alakítanak ki a fogyasztókban.

Például a Dove „Self Esteem” kampánya nem csupán a termékek előnyeit hangsúlyozza, hanem olyan üzenetet közvetít, amely támogatja a nők önbizalmát, önértékelését és önelfogadását, felhívja a figyelmet ezeknek a témáknak a fontosságára. Ez a fajta érzelmi kötődés növeli a márkával szembeni lojalitást és pozitív vásárlói döntéseket eredményez.

Ebben a legfrissebb kampányban már most felvetették az AI és a szépségideál kérdéskörét. A kisfilmben azt láthatjuk, hogy az AI képet generál különféle témakörökre, mint például „tökéletes bőr”, „a világ legszebb nője”, „gyengéd nő”. A kampány lényege, hogy a szépség diverz, és az való világban keresendő, minden pillanatban, körülöttünk, és nem szabad, hogy a mesterséges intelligencia diktálja majd a trendeket – sem most, sem később – mert az nem tükrözi az igazságot.

Hitelesség és bizalomépítés

A hitelesség és a bizalom kiépítése szintén kulcsfontosságú a vásárlói döntések kapcsán. Az emberek sokkal inkább hajlandók olyan márkák termékeit megvásárolni, amelyekben megbíznak.

A bizalmat pedig többféleképpen lehet felépíteni, fent lehet tartani: vegyük példának egy elektronikus háztartási eszközökkel rendelkező márkát. Ha a márka nemcsak arra költ a büdzsében, hogy megjelenítse a termékét, de arra is ösztönzi a vevők címébe, hogy az ismertető videók formájában segítsenek a vásárlóknak – hogyan tisztítsd a mosógéped, mi baja lehet az eszközödnek, útmutató a hibakódokhoz, hogy főzz finomat az air fryer-ben… stb – akkor az mindenképp növeli az elköteleződést. Nagyobb az esély arra, hogy kialakul a márkahűség, hiszen azt az érzést kelti a fogyasztóban, hogy itt vannak velem, segítenek. A kreatív tartalommarketing tehát lehetőséget ad a márkáknak, hogy hitelesen adják át üzeneteiket és küldetéseiket a fogyasztóknak anélkül, hogy azt soknak éreznék.

Egy tanulmány szerint a fogyasztók 70%-a nagyobb valószínűséggel vásárol egy márkától, ha a márka értékeit megosztja. Például a Patagonia kampányai, amelyek a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot hangsúlyozzák, hiteles és megbízható képet festenek a márkáról, így vonzóbbá teszik azt a tudatos fogyasztók számára.

A vizuális tartalom ereje

Ahogy az előző szegmensben már érintettük, a vizuális tartalmak – például a videók, infografikák és képek – különösen hatékony eszközök a vásárlói döntések befolyásolásában. A vizuális tartalom nem csupán vonzóbbá teszi a kommunikációt, de könnyebben emészthetővé válik. A HubSpot kutatása szerint a vizuális elemeket tartalmazó bejegyzések 94%-kal több megtekintést generálnak, mint a kizárólag szövegesek.

Például a GoPro felhasználói által készített videók hiteles és inspiráló történeteket mesélnek el, amelyek bemutatják a termékek valódi használatát. Ez nemcsak a termékek iránti bizalmat erősíti, hanem ösztönözheti is a vásárlási döntéseket.

Közösségi média és interaktív tartalmak

Az interaktív tartalmak – például szavazások, kihívások és élő videók – lehetőséget adnak a fogyasztóknak, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a márkákkal, ami növeli az elköteleződést és a lojalitást. Számos márka tervez interaktív kampányokat, amelyekbe bevonja a fogyasztókat, például kérdéseket tesz fel nekik vagy kihívásokra invitálja őket. Ez nemcsak növeli a márka iránti elköteleződést, hanem értékes visszajelzéseket is nyújt a márka számára.

Adatalapú döntéshozatal

Az adat és analitika szerepe elengedhetetlen, mégis sokszor alábecsült. A vásárlói viselkedés elemzése lehetőséget ad a marketingeseknek a célközönségük megértésében, ami pedig sokkal személyesebb tartalmakat eredményez majd. És mi az, amit szeretnek az ügyfelek – köztük mi is? Ha azt érzik, hogy az ajánlat, megoldás nekik szól.

Az adatok alapján testre szabott kampányok sokkal hatékonyabbak lehetnek, mivel pontosan a megfelelő üzenetet közvetítik a megfelelő embereknek. A Netflix például az adatok elemzésére építi tartalomstratégiáját, hogy személyre szabott (új) ajánlásokat tegyen felhasználóinak. Ez nemcsak növeli a felhasználói elégedettséget, hanem akár ösztönzheti is az előfizetéseket és a hosszú távú elköteleződést.

Összegzés

Érzékelhető és látható, hogy a kreatív tartalommarketing hatása a vásárlói döntésekre rendkívül összetett és sokrétű téma. Az érzelmi kötődés kialakítása, a hitelesség és bizalom építése, a vizuális tartalmak ereje, a közösségi média és interaktív kampányok, valamint az adatalapú döntéshozatal mind hozzájárulnak a sikeres tartalommarketing stratégiákhoz. A marketingesek számára tehát elengedhetetlen a folyamatos fejlődés, tanulás, elemzés, tehát alkalmazkodás a változó trendekhez és technológiákhoz, hogy hatékonyan befolyásolják a vásárlói döntéseket és növeljék a márka iránti elköteleződést.

Neked mi a tapasztalatod? Mit tennél még hozzá ehhez a naponta bővülő listához?


English version

How does creative content marketing influence consumer decisions?

In today’s digitalized world, content marketing plays an increasingly significant role in influencing consumer decisions. The consumer habits of acquiring information have significantly transformed over recent years: they spend more time online and have become more sophisticated in their expectations from brands. In this environment, creative content marketing plays a crucial role by not only conveying information but also evoking emotions, which significantly influences consumer decisions.

Before diving in, let’s look at some data that will help us weigh our content:

 • 71% of B2B marketers believe that content marketing has become a more important tool in their organization over the past year. (Content Marketing Institute)
 • More than 50% of marketers say visual content is essential in their marketing strategy. (Venngage)
 • Video currently stands as the most popular and effective mediaformat. (HubSpot)
 • People spend an average of 17 hours per week watching video content. (HubSpot)
 • 59% of Gen Z viewers use apps where short-form videos are available to gather impressions on a topic, potentially viewing longer versions later. (Think With Google)
 • 91% of consumers want to see more video content from brands. (HubSpot)
 • This is significant as 96% of consumers have watched explainer videos to learn more about a product. (HubSpot)
 • When it comes to B2B purchases, 79% of people say they were convinced to buy software or applications through videos. (HubSpot)
 • 50% of marketers plan to include video content in their marketing strategy, with images ranking second on the popularity list at 47%. (HubSpot)
 • Short-form videos have the highest return on investment among current marketing trends. (HubSpot)
 • Most short-form videos are less than 60 seconds long, reflecting their highest average engagement rate. (HubSpot)
 • Stock photos perform the weakest among all visual formats. (Venngage)
 • Advertisers can reach over 250 million people on Pinterest. (Hootsuite)

The role of emotions in consumer decisions

A significant portion of consumer decisions is emotionally driven. According to Harvard Business Review research, emotions have a strong impact on consumer decisions: people tend to choose brands they can emotionally connect with. This is precisely the goal of creative content marketing: visually telling stories that foster emotional connections with consumers.

For example, Dove’s „Self Esteem” campaign not only emphasizes the benefits of its products but also conveys a message supporting women’s self-confidence, self-esteem, and self-acceptance, highlighting the importance of these themes. This emotional connection enhances brand loyalty and leads to positive consumer decisions.

Building credibility and trust

Building and maintaining credibility and trust is also crucial in consumer decision-making. People are much more willing to purchase products from brands they trust.

Trust can be built and maintained in various ways. Take, for example, a brand that deals in electronic household appliances. If the brand not only invests in showcasing its products but also encourages customers by providing instructional videos – how to clean your washing machine, troubleshooting guide for your devices, cooking tips with the air fryer, etc. – it will definitely increase engagement. There is a greater chance of fostering brand loyalty because it creates a feeling among consumers that the brand is there for them, providing assistance. Thus, creative content marketing allows brands to convey their messages and missions to consumers authentically without seeming too pushy.

A study shows that 70% of consumers are more likely to buy from a brand that shares their values. For instance, Patagonia’s campaigns emphasizing environmental consciousness and sustainability paint a credible and reliable picture of the brand, making it more appealing to conscious consumers.

The power of visual content

As touched upon in the previous segment, visual content such as videos, infographics, and images are particularly effective tools in influencing consumer decisions. Visual content not only makes communication more appealing but also easier to digest. According to HubSpot, posts containing visual elements generate 94% more views than text-only posts.

For example, GoPro user-generated videos tell authentic and inspiring stories that demonstrate the real-life use of their products. This not only strengthens trust in the products but also encourages purchasing decisions.

Social media and interactive content

Interactive content – such as polls, challenges, and live videos – allows consumers to directly engage with brands, increasing commitment and loyalty. Many brands design interactive campaigns that involve consumers, asking them questions or inviting them to challenges. This not only boosts commitment to the brand but also provides valuable feedback to the brand.

Data-driven decision-making

The role of data and analytics is essential yet often underestimated. Analyzing consumer behavior allows marketers to understand their target audience better, resulting in more personalized content. And what do customers like – including us? If they feel the offer, solution is for them.

Campaigns tailored based on data can be much more effective as they precisely convey the right message to the right people. For example, Netflix builds its content strategy based on data to offer personalized (new) recommendations to its users. This not only enhances user satisfaction but can also encourage subscriptions and long-term commitment.

Summary

It is evident and visible that the impact of creative content marketing on consumer decisions is an extremely complex and multifaceted topic. Building emotional connections, establishing credibility and trust, the power of visual content, social media and interactive campaigns, and data-driven decision-making all contribute to successful content marketing strategies. Therefore, for marketers, continuous development, learning, analysis, and adaptation to changing trends and technologies are essential to effectively influence consumer decisions and increase brand commitment.

What do you experience on this field? What would you add to this list, that changes day-to-day?