Skip to main content

A rendezvényszektor erősödik, ez szemmel látható. Habár a hibrid események már abszolút normának számítanak. Egyre izgalmasabb és kreatívabb megoldások születnek a technológia előrehaladtával. Az online közvetítések már nem számítanak újdonságnak, az alap marketing felszerelés részét képezik, így érdemes új vizekre evezni. Nem egy olyan eseményt tartottak már az elmúlt egy évben, amely ötvözi például az élő és a Metaverzumban tartott rendezvényeket. Nézzük meg, mire érdemes még figyelni idén!

Milyen újdonságokkal érdemes számolni?

VR/AR, Metaversum és társaik

Mint ahogy az egész marketing iparág, úgy a rendezvényszervezés területe, illetve annak eszközei is folyamatosan bővülnek, fejlődnek. Az egyik legfontosabb újdonság a virtuális és kiterjesztett valóság (VR/AR) alkalmazása. A PwC tanulmánya szerint a VR és AR technológiák használata 15%-kal növelte a résztvevői elkötelezettséget és interakciót az eseményeken.

Ahogy egy régebbi posztunkban is írtuk, ez a terület még bőven tartogat lehetőségeket, érdemes számolni velük és felkészülni az olyan megoldásokra is, mint a virtuális sajtótájékoztató, kiállítás vagy akár koncert. Ez utóbbit a FortNite nevű battle royal játék már 2019-ben meglépte, amikor egy neves DJ tartott virtuális koncertet a felületen lévő játékosoknak.


Forrás: Saptial

A másik jól bevált és könnyen használható felület a Spatial. A felület sokszínűen használható, kiállítóteret lehet létrehozni vele, ami akár egy élő rendezvény kísérő eszközeként/eseményeként is megállja a helyét. A BOSS márka is így gondolkodott, 2023-ban például 3D-s Showroom-ot tervezett a felületre Metaverse Fashion Week névvel, a Miami élő esemény mellé. Daniel Grieder, a HUGO BOSS vezérigazgatója, a Spatial felülettel közös sajtóközleményében elmondta, hogy új, virágzó lehetőségként tekint a gyorsan fejlődő digitális térre, ami tökéletes kiegészítője az omnichannel értékesítési stratégiájuknak.

Célzás és személyre szabás

Az események esetében a célzás talán még sosem volt fontosabb. A cél pontos meghatározása, ennek megfelelően pedig a releváns célcsoport társítása kritikus pont. Eseménytől függően érdemes olyan tartalmakat közzétenni az előkommunikációs szakaszban, ami nemcsak eléri, hanem – az előzetesen megalkotott call-to-action üzenet – meg is szólítja őket, és ébreszt bennük egy „én is ott akarok lenni” érzést. Ezután a másik lényeges pont a rendezvényhelyszín dekorációja. Természetesen ez is eseményfüggő, általánosan elmondható, hogy a kommunikáció jellegének, stílusának idomulnia kell a majdani esemény hangulatához. Hogyha erőt és energiát fektettünk például egy nagyon szép meghívó design-ba, és/vagy content-sorozatba, akkor a helyszín is legyen ugyanolyan színvonalas, mert erős érzelmi kötődést alakíthatnak ki a látogatóban, ami hosszú távon pozitívan hat a márka hírnevére és sikerére.

Fenntarthatóság

Mivel az előbb szó esett az igényességről és dekorációról, meg kell említsük a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás témáját, ami már nem csupán múló divat. Egyre inkább a sikeres rendezvényszervezés alapvető elemeivé, elvárásává válnak. Képzeljünk el újrahasználható dekorációkat, nulla hulladékot termelő vendéglátást és zöld minősítéssel rendelkező helyszíneket. Ez nem csupán a divatról szól: a cél egy pozitív hatás elérése.

Megéri -e offline eseményt tartani?

Az a tapasztalatunk, illetve ügyfeleinktől is azt a visszajelzést kapjuk, hogy a modern eszközök mellett igénylik, szeretik a személyes találkozókat. A személyes találkozóknak megvan a maguk varázsa, főleg a B2B szektorban: a SpotMe cikkében olvasható, hogy a rendezvényszervezők 88%-a szerint az eseményrésztvevők leginkább a networking kedvéért mennek el egy-egy rendezvényre.

Összefoglalva, az idei rendezvények tapasztalatai és trendjei azt mutatják, hogy az élő események és a digitális eszközök kombinációja a jövő útja. Az új technológiák és adatvezérelt megközelítések segítségével még hatékonyabb és emlékezetesebb rendezvényeket szervezhetünk.


English version

Event organizing hacks!

The event sector is visibly gaining strength. While hybrid events have become the norm, increasingly exciting and creative solutions are emerging as technology advances. Online streaming is no longer a novelty; it is now a staple part of the marketing toolkit. It’s time to explore new horizons. Over the past year, several events have combined live experiences with those held in the Metaverse. Let’s take a look at what to watch for this year!

What new trends should we expect?

VR/AR, Metaverse, and their counterparts

Just like the entire marketing industry, the field of event planning and its tools are constantly expanding and evolving. One of the most significant innovations is the application of virtual and augmented reality (VR/AR). According to a PwC study, the use of VR and AR technologies has increased participant engagement and interaction at events by 15%.

As we mentioned in a previous post, this area still holds plenty of potential. It is worth preparing for solutions such as virtual press conferences, exhibitions, or even concerts. For example, the battle royale game Fortnite hosted a virtual concert featuring a renowned DJ for its players back in 2019.

Source: Spatial

Another well-established and user-friendly platform is Spatial. This platform can be used to create exhibition spaces that can accompany live events. The BOSS brand adopted this approach by planning a 3D showroom on Spatial for the Metaverse Fashion Week in 2023, alongside a live event in Miami. Daniel Grieder, CEO of HUGO BOSS, stated in a joint press release with Spatial that they view the rapidly evolving digital space as a flourishing opportunity, perfectly complementing their omnichannel sales strategy.

Targeting and Personalization

Targeting has perhaps never been more critical in events. Precisely defining the goal and associating it with the relevant target audience is a crucial step. Depending on the event, it’s worth posting content during the pre-communication phase that not only reaches but also resonates with the audience, creating a „I want to be there” feeling. Following this, another key aspect is the event venue’s decoration. Naturally, this depends on the event, but in general, the style of communication should match the event’s atmosphere. If considerable effort is put into designing an impressive invitation or content series, the venue should be equally high-quality. This can create a strong emotional bond with the attendees, positively impacting the brand’s reputation and success in the long term.

Sustainability

Speaking of quality and decoration, we must mention sustainability and social responsibility, which are no longer just passing trends. They are increasingly becoming fundamental elements and expectations for successful event planning. Imagine reusable decorations, zero-waste catering, and green-certified venues. It’s not just about fashion; the goal is to achieve a positive impact.

Is it worth hosting offline events?

Our experience, along with feedback from our clients, indicates that despite modern tools, people still crave and enjoy in-person meetings. In-person meetings have their own charm, especially in the B2B sector. According to a SpotMe article, 88% of event organizers believe that attendees primarily attend events for networking opportunities.

In summary, this year’s event experiences and trends show that combining live events with digital tools is the way forward. With new technologies and data-driven approaches, we can organize even more effective and memorable events.