Skip to main content

Elértünk az örökzöld marketing eszközhöz, ami nem más, mint a rendezvény. A 2020-as évben, amikor beköszöntött a koronavírus a digitális kommunikáció virágkorát élte, és az eventeket is át kellett terelni egy másik platformra, ami a kezdeti nehézségeken túl új lehetőségeket és kapukat nyitott meg, kezdve a különféle online konferenciáktól egészen a nagyszabású, kreatív MR (mixed reality) megoldásokig.

Sokat hallottuk azonban a partnerektől, ügyfelektől és újságíróktól is, hogy kényelmes a digitális élet, azonban nagyon hiányolják, sőt igénylik a személyes találkozásokat. A fellendülés csak 2022-ben, óvatosan indult meg. Az in-person események 2024-re visszatértek egy normálisabb kerékvágásba. Maschek Sára, a Bloom Marketing Solutions ügynökség alapítója és szakmai vezetője az egyik blog cikkünkben kiemelte:

„Nagyon fontosnak tartom, hogy az új ismertségek kialakítása mellett, ugyanannyi, hanem több energiát fordítsunk meglévő üzleti kapcsolataink ápolására is. Ennek egyik kulcsa és egyben a B2B marketing egyik legfontosabb, leghatásosabb eszköze azt gondolom továbbra is az offline szakmai és partnerrendezvények.”

Blog cikkünket, amelyben az eseményeket is érintettük, itt olvashatod el.

A virtuális események térnyerése és a szakmához adott értéke mellett a személyes találkozóknak megvan a helye, ideje és természetesen a tere. A szakmában többen is azt a véleményt képviselik, mint Sára, ezt a Linked In The B2B Benchmark 2023-as jelentése is alátámasztja, amelyből kiedrül, hogy 10-ből 6 szakember tervezi beépíteni az in-person rendezvényeket a stratégiájába, sőt a felmérésben a marketingnek ezt az iparágát jelölték meg a leghatékonyabb B2B eszköznek is.

Kép: Linked In The B2B Benchmark 2023-as jelentése

Miért erős még mindig az in-person rendezvények helye a marketingben?

Személyes Kapcsolatépítés: A személyes kapcsolatépítésnek ereje van. A felső- és középvezetők, ideális esetben már év elején kijelölik azokat a szakmai eseményeket, amelyeken részt kívánnak venni, emellett – iparág és cégméret függvényében – a marketing csapat segítségével megtervezik a saját partneri rendezvényüket, szélesebb vagy szűkebb körben. A személyes részvételt igénylő rendezvények lehetővé teszik az üzleti partnerek, vevők és potenciális ügyfelek számára, hogy találkozzanak és kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építsenek ki.

Brand Élmény és Megjelenés: Egy jól megtervezett rendezvény megszervezése vagy akár részvétel egy rendezvényen hozzájárulhat a márkaimázs erősítéséhez. Segíthetik továbbá a márkaértékek és üzenetek átadását, nemcsak írott- és szóróanyagokkal, hanem vizuális elemekkel, izgalmas helyszíni aktivitásokkal, kitelepülésekkel, bemutatókkal egyaránt.

Szakmai Fejlődés és Tudásmegosztás: Konferenciák, workshopok és szemináriumok formájában az in-person események lehetőséget kínálnak a szakmai fejlődésre és a legfrissebb iparági trendek megismerésére.

Ügynökségünk márciusban segített egyik partner szakmai napjának lebonyolításában, ahol többek között helyszíni aktivitásra, motivációs előadásra, valamint előadóra tettünk javaslatot, emellett egy videós mood anyagot is készítettünk számunkra az utókommunikációs szakaszhoz.

Legyen szó B2B vagy B2C területről, az élő események lehetőséget kínálnak a személyes kapcsolatépítésre, a márkamegjelenésre és az élményalapú marketingre. A digitális megoldásokban sok lehetőség rejtőzik, azonban a személyes rendezvények továbbra is elengedhetetlenek a sikeres üzleti kapcsolatok és döntések kialakításában.

Hogyha te is kedvet kaptál hozzá, hogy kollégáidnak vagy partnereidnek szervezett találkozót rendezz, akkor keress minket bizalommal a bloom@bloommarketing.hu e-mail címen, és segítünk a részletek kidolgozásában és az egész folyamat lebonyolításában.

English version:

We have reached the timeless marketing tool, which is none other than events. In 2020, when the coronavirus emerged, digital communication flourished, and events had to be redirected to another platform, which, beyond the initial challenges, opened up new opportunities and gateways, ranging from various online conferences to large-scale, creative MR (mixed reality) solutions.

However, we have heard from partners, clients, and journalists alike that while digital life is convenient, they miss, and even demand, personal encounters. Yet, the recovery only began in 2022. In-person events returned to a more normal course by 2024. In one of our blog posts, Sára Maschek, founder and professional leader of Bloom Marketing Solutions agency, emphasized:

„I consider it very important that, in addition to creating new acquaintances, we also invest as much, if not more, energy into maintaining our existing business relationships. I still believe that one of the keys to this and one of the most important and effective tools in B2B marketing is offline professional and partner events.”

You can read our article where we were discussing events as main character and trend in marketing here.

Despite the emergence of virtual events and their added value to the industry, there is still a place and time for personal meetings. Many in the industry share the opinion of Sára, supported by the LinkedIn The B2B Benchmark 2023 report, which reveals that 6 out of 10 professionals plan to incorporate in-person events into their strategy, and in the survey, event in this marketing industry was designated as the most effective B2B tool.

Why is the place of in-person events still strong in marketing?

Building Personal Relationships: Personal relationship-building has power. Executives, ideally already at the beginning of the year, mark professional events they wish to attend, and depending on the industry and company size, with the help of the marketing team, they plan their own partner events, on a wider or narrower scale. Events requiring personal attendance allow business partners, customers, and potential clients to meet in person and build mutually beneficial relationships.

Brand Experience and Presence: Organizing a well-planned event or participating in one can contribute to strengthening brand image. They can also help convey brand values and messages, not only through written and promotional materials but also through visual elements, exciting on-site activities, exhibitions, and presentations.

Development and Knowledge Sharing: In the form of conferences, workshops, and seminars, in-person events offer opportunities for professional development and learning about the latest industry trends.

In March, our agency assisted in the organization of a partner’s professional day, where, among other things, we proposed on-site activities, motivational speeches, and speakers, and we also prepared a video mood material for us for the post-event communication phase.

Whether it’s B2B or B2C, live events offer opportunities for personal relationship-building, brand presence, and experience-based marketing. While digital solutions offer many possibilities, in-person events remain essential for shaping successful business relationships and decisions.

If you feel inspired to organize a meeting for your colleagues or partners, feel free to contact us at bloom@bloommarketing.hu, and we will assist you in developing the details and carrying out the entire process.