Skip to main content

A reklám, a marketing és a PR gyakran kelt érdeklődést a filmiparban és a televíziós sorozatok világában. Ezek a felépített világokat úgy tervezik, hogy mindenki találjon kedvére valót, így tartalmaznak hasznos folyamatelemeket, azonban olyan metódusokat is alkalmaznak bennük, amik alapvetően csak a képernyőn mutatnak jól, fokozzák az adrenalint, szakmailag azonban rizikósak és etikátlanok. Nézzünk meg néhány példát, ahol a szakma szerepet kapott a filmekben és a sorozatokban.

Ha nem tetszik az irány, ami felé a beszélgetés halad, válts témát.

„If you don’t like what’s being said, change the conversation.” – Don Draper

A „Mad Men” a 60-as években játszódik, és bemutatja a reklámipar és a Public Relations világát az amerikai hirdetési ügynökségek között. A sorozat a Sterling Cooper nevű reklámügynökséget követi, és bemutatja, hogyan dolgoznak a szakemberek az ügyfelekkel és a médiumokkal. A Mad Men kifejezés egyébként a Madison Avenue men kifejezés rövidített formája, ami az 50-es években vált szállóigévé a reklámipari ügynökségek vezetői körében.

Ebben a sorozatban különféle „best practice-ket” is elcsíphetünk, mint például az adatok és háttérinformációk kutatásának, a felkészülésnek fontossága, vagy a személyre szabott stratégiák alkalmazása. A Sterling Cooper ügynökség gyakran tesz lépéseket az ügyfelek részletes megismerése és a célcsoportok jobb megértése érdekében. Egy jelenetben például Don Draper, a kreatív igazgató így szól:

„Advertising is based on one thing, happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It’s freedom from fear. It’s a billboard on the side of the road that screams reassurance that whatever you are doing is okay.”

vagyis

„A reklám egy dologra épül, boldogságra. És tudod, mi a boldogság? A boldogság az új autó illata. A félelem nélküli szabadság. Az útmenti óriásplakát, ami megerősít abban, hogy minden, amit teszel, rendben van.”

Ez az idézet jól illusztrálja, hogy a PR és a reklámgyakorlat egyik eszköze az ügyfelek vágyainak és érzelmeinek megértése és az arra való törekvés, hogy megoldást kínáljunk nekik, amivel elérhetik az áhított célt. A személyre szabott üzenetek és stratégiák alkalmazása egyre fontosabb. Az ügyfél és a célközönség igényeinek és motivációinak megértése lehetővé teszi a hatékony kommunikációt és kapcsolatépítést.

A sorozatban olyan eseteket is bemutatnak, amelyek alapjában véve nem etikusak a szakmában, ilyen például az alkoholizmus és más személyes problémák eltussolása vagy minimalizálása az ügyfelek vagy a vállalatok vezetői között, hogy megőrizzék a jó hírnevet. Vagy a félrevezető információk és manipulatív üzenetek alkalmazása a közvélemény befolyásolására.

Az az igazság, amiről mi azt mondjuk, hogy az.

„The truth is whatever I tell the public it is.” – Olivia Pope

A „Scandal” egy politikai thriller sorozat, amely középpontjában egy krízisszakértő, Olivia Pope áll, aki képes manipulálni a média narratíváját és képes ügyesen alakítani ügyfelei reputációját, nyilvános imidzsét.

Ebben a sorozatban is találhatunk néhány szakmai gyöngyszemet, folyamatot a krízishelyzet kezelésére és a problémák gyors megoldására, hiszen az Olivia Pope vezette Pope & Associates ügynökség gyakran kerül válsághelyzetbe, ahol gyorsan kell cselekedniük.

Az egyik jelenetben a következő hangzik el:

„It’s not the secrets that cause the problems; it’s the assumptions that people make about those secrets.”

vagyis

„A problémákat nem a titkok okozzák; hanem azok a feltevések, amelyek az emberek fejében élnek ezekkel kapcsolatban.”

Az idézet rámutat arra, hogy a folyamatos kommunikáció kulcsfontosságú a válságkezelés során. A nyilvánosság részletes tájékoztatása és a helyes információk áramoltatása segít elkerülni a félreértéseket és a negatív feltételezéseket. Ehhez azonban szükséges egy jól kidolgozott és összeállított krízisforgatókönyv és válságkezelési útmutató egyaránt. A válságkezelés során a PR szakembereknek egyértelmű irányító szerepet kell felvenniük, folyamatosan monitorozniuk kell a híreket, a közvéleményt, a közösségi médiafelületeket, valamint a partneri visszajelzéseket, tájékoztatni az ügyfelet – és mindennek mentén kialakítani a kommunikáció narratíváját.

A válságkezelés lényegi elem az ügyfelek bizalmának és hitelességének megőrzése érdekében. Fontos, hogy a válságokat proaktívan és hatékonyan kezeljük, és hogy az üzeneteket pontosan és egyértelműen közöljük a közönséggel, és legyen megoldásunk minden egyes szcenárióra, ami felmerülhet. Nem kommunikálni ilyen helyzetben a legrosszabb, amit tehetünk.

Gladiátorok vagyunk

 

“You are a gladiator. Gladiators don’t run, they fight, they slay dragons, they wipe off the blood, they stitch up their wounds, and they live to fight another day” 

vagyis

„Gladiátorok vagyunk. A gladiátorok nem menekülnek, hanem harcolnak, sárkányokat ölnek, letörlik a vért, összevarrják sebeiket, és azért élnek, hogy a következő napon újra harcba szállhassanak.”

Olivia másik elterjedt idézete abszolút összefoglalja a marketing, a reklám és a PR-szakma nehézségét és szépségét egyaránt. Ennek mentén még két olyan sorozat van, amit érdemes lehet szakmai szemmel átpörgetni: a The Newsroom, vagyis a Híradósok, illetve a The Morning Show. Mindkettő a hírek, a hírkészítés világát mutatja be a kulisszák mögül. Ezt akár belsőkommunikációs eszközként is fel lehet használni, rövid esettanulmányokat készíteni belőle, cégen belül mentorprogramhoz is fel lehet használni, valamint beépíteni egyes elemeit, jeleneteit egy médiatréning, vagy üzenetépítési workshopba.

English version

 

Advertising, marketing, and PR often spark interest in the film industry and the world of television series. These constructed worlds are designed to be appeal to everyone, incorporating useful procedural elements, yet also employing methods that may look good on screen but are inherently risky and unethical from a professional standpoint. Let’s explore some examples where the PR profession has been portrayed in films and series.

„If you don’t like what’s being said, change the conversation.”

– Don Draper

„Mad Men” is set in the 1960s and showcases the world of advertising and public relations among American advertising agencies. The series follows the Sterling Cooper advertising agency, depicting how professionals work with clients and media outlets. The term „Mad Men” is actually a short form of „Madison Avenue men,” which became a catchphrase among advertising agency executives in the 1950s.

In this series, various best practices can be observed, such as the importance of researching data and background information or the application of personalized strategies. The Sterling Cooper agency often takes steps to understand clients in detail and gain a better understanding of target audiences. In one scene, for example, Don Draper, the creative director, says:

„Advertising is based on one thing, happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It’s freedom from fear. It’s a billboard on the side of the road that screams reassurance that whatever you are doing is okay.”

This quote illustrates that one tool of PR and advertising practice is understanding clients’ needs, desires and emotions and striving to provide them with a solution to achieve their desired goals. The use of personalized messages and strategies is becoming increasingly important. Understanding the needs and motivations of clients and target audiences enables effective communication and relationship building.

The series also presents cases that are fundamentally unethical in the profession, such as covering up or minimizing alcoholism and other personal problems among clients or company leaders to maintain a good reputation. Or the use of misleading information and manipulative messages to influence public opinion.

„The truth is whatever I tell the public it is.”

– Olivia Pope

„Scandal” is a political thriller series centered around crisis manager Olivia Pope, who is capable of manipulating media narratives and adeptly shaping her clients’ reputations and public images.

In this series, too, we can find some professional gems, processes for crisis management, and rapid problem-solving, as Pope & Associates, led by Olivia Pope, often finds itself in crisis situations where quick action is needed.

In one scene, the following quote is uttered:

„It’s not the secrets that cause the problems; it’s the assumptions that people make about those secrets.”

This quote highlights that continuous communication is crucial during crisis management. Providing detailed information to the public and conveying accurate information helps avoid misunderstandings and negative assumptions. However, this requires a well-thought-out crisis scenario and crisis management guide. During crisis management, PR professionals must take on a clear leadership role, continuously monitor news, public opinion, social media platforms, and partner feedback, inform the client, and develop communication narratives accordingly.

Maintaining clients’ trust and credibility is essential during crisis management. It is important to proactively and effectively handle crises and to communicate messages accurately and clearly to the audience, providing a solution for every scenario that may arise. Not communicating in such situations is the worst thing we can do.

We are Gladiators 

 

„You are a gladiator. Gladiators don’t run, they fight, they slay dragons, they wipe off the blood, they stitch up their wounds, and they live to fight another day” – Olivia Pope.

Olivia’s other widely known quote perfectly summarizes the challenges and beauties of the marketing, advertising, and PR professions alike. Along these lines, there are two more series worth reviewing from a professional perspective: „The Newsroom” and „The Morning Show.” Both depict the world of news and news production behind the scenes. These series can also be used as internal communication tools, creating short case studies from it, using them for mentoring programs within the company, or incorporating certain elements or scenes into a media training or message-building workshop.